Raporti nga Konferenca e parë ndërkombëtare e prodhimeve të drurit, bioenergjisë dhe ambientit  Të gjitha përgatitjet paraprake për fillim të Konferencës ishin bërë me kohë nga Komisionet e caktuara.

  VENDI I MBAJTJES SË KONFERENCËS – Salla e Fakultetit Filozofik në Prishtinë.

  Dita e I-rë me datën 23.09.2010

  Puna e Konferencës filloj në orën 9,45 nga moderatori i Konferencës Msc. Sejdi Hoxha.

  Për të shpallur Konferencën të hapur, moderatori ftoj Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural z. Blerand Stavileci.

  Pas fjalës përshëndetëse për të gjithë të pranishmit dhe për intencat e industrisë së drurit në Kosovë e cila është mjaft e pasur me pyje dhe masë drurore si një sektor i rëndësishëm i ekonomisë Kosovare dhe mundësi punësimi për shumë të rinjë, Ministri Blerand Stavileci, shpalli Konferencën të hapur.


  Pastaj fjala iu dha Prof. Dr. Mujë Rugovës, Rektor i Universitetit të Prishtinës


  Për më shumë kliko këtu