Raport nga vizita në Univesitetin e Shkencave Aplikative Fachhochschule - Salzburg, Austri

  Vizitë në Universitetin e Shkencave Aplikative Fachhochschule- Salzburg, Austri  QËLLIMI: Bashkëpunimi ndëruniversitar në shkëmbimin e përvojave në mes të
  studentëve , personelit akademik dhe internacionalizimit të çështjeve
  administrative të FSHTA- Ferizaj me Universitetin e Salzburgut –Austri
  Pjesëmarrja në worshopin internacional të arkitekturës- ndërtimeve buri-
  more me burime stabilizuese dedikuar për studentë dhe mësimdhënës

  PJESËMARRËSIT: Nga studentët:
  1. Rrahim Sejdiu, departamenti i industrisë së drurit ( master)
  2. Kushtrim Cukaj, departamenti i industrisë së drurit ( master)
  3. Lulzim Idrizi, departamenti i industrisë së drurit ( master)
  4. Albulena Sahiti, studente e industrisë së drurit , vitit i dytë,
  5. Bylbyl Shehu, student i industrisë së drurit, viti i tretë, dhe
  6. Bujar Jashari, student i industrisë së drurit , viti i parë.


  Nga Mësimdhënësit:
  1. Dr.sc. Agron Bajraktari, Prof. Ass.- dekan i FSHTA-Ferizaj
  2. Mr.sc. Binaze Jashari, prodekan për mësim
  3. Mr.sc. Isak Jashari, prodekan për financa
  4. Mr.sc. Muhamet Ymeri, shef i departamentit të industrisë së drurit
  5. Dr.sc. Sylejman Meta , Prof. Ass. dhe

  Nga zyra administrative e FSHTA-Ferizaj:
  1. Armend Hysa- zyrtar i shërbimit të studentëve, jur. i dipl.
  2. Azem Jashari, sekretar, jur. i dipl.

  Pjesëmarrës tjerë ishin studentë dhe mësimdhënës nga 12 shtete të botës.

  Pjesëmarrësit e workshopit në Salzburg- Austri, foto nga Wiena në
  Pritje për tu kthyer në Kosovë.  BARTËS I PROJEKTIT: Agency for European integration – Kosovo-
  Austria


  Për më shumë kliko këtu