Mbarëvajtja, objektivi dhe rezultatet përfundimtare të WORKSHOPIT VLERËSUES

    Mbarëvajtja, objektivi dhe rezultatet përfundimtare të WORKSHOPIT VLERËSUES në lëndët: Matje dhe kontrollë dhe teknika e matjes.
    Organizuar, më dt. 15.01.2016, nga departamneti: Inxhinieri industriale me Informatikë dhe FV "PLUS" - Ferizaj


    Për tëi shikuar në tërës punën e WORKSHOPIT dhe rezulatetet klikoni këtu