Marrëveshjet e SBASHK-ut me Institucionet shëndetsore, afariste dhe edukative për zbritje në pagesë

    Të nderuar,

    anëtarë të Sindikatës së FSHA-Ferizaj, meqë jeni pajisur me kartela të Sindikatës, në linkun e mëposhtëm të faqes zyrtare të SBASHK-ut, mund të gjeni institucionet ku ekzistojnë marrveshje për zbritje në pagesë në Institucione private arsimore, shëndetsore, afariste dhe rekreative.

    http://www.sbashk-rks.org/index.php/marreveshjet

    Anëtarët e sindikatës të cilët nuk i kanë marr kartelat, mund t'i marrin te zyra e Administratës.