Kongresi Botëror i Kontabilistëve

    Z. Loku ishte i ftuar së bashku më një delegacion nga Kosova të merr pjesë në Kongresin Botërorë të Kontabilistëve (WCOA) që është mbajtur nën patronatin e Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK), organizatë botërore për profesionin e kontabilitetit në Romë, Itali.

    Z. Loku ishte i ftuar së bashku më një delegacion nga Kosova të merr pjesë në Kongresin Botërorë të Kontabilistëve (WCOA) që është mbajtur nën patronatin e Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK), organizatë botërore për profesionin e kontabilitetit në Romë, Itali.

    Kongresi i jep pjesëmarrësve mundësinë për të dëgjuar folësit të klasit botëror dhe udhëheqësit e financave dhe të biznesit të komunitetit, për të shkëmbyer pikëpamjet me profesionistë të tjerë të kontabilitetit dhe financave nga e gjithë bota, dhe për të debatuar çështjet aktuale dhe trendet në këtë profesion.

    Për më tepër kliko këtu