Kontakt

Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj
Rexhep Bislimi, p.n.
70000 Ferizaj
Republika e Kosovës
Tel.: +381(0) 290 310 010/ 310 013 
e-Mail: [email protected]