Departamentet në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara Ferizaj

Fakulteti përbëhet nga këto departamente:

Bachelor:

Menaxhment industrial, Menaxhment i turizmit dhe hotelerisë, Shkencave në Inxhinierinë Industriale me Informatikë dhe Arkitektura e interierit dhe Dizajni i mobileve.

Për më tepër kliko në link-un majtas bachelor

Master:
Master i Shkencave në Menaxhment dhe Teknologji - Specializimi në Menaxhimin Industrial, Specializimi në Dizajn të Drurit, Specializimi në Dizajn të Plastikes.


Për më tepër kliko në
link-un majtas master.