Dr. sc. Abdyl Koleci

abdyl.koleci@uni-pr.edu
Profesor i SH.L.
Makineri
044-673 124

Ligjëron lëndët: Termodinamikë, Turbomakinat dhe Mirëmbajtja e makinave dhe mbrojtja në punë 


Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu.