39 vjet traditë!


Lajmërim nga lënda: Sjellja organizative

Lajmërohen studentët se provimet te mësimdhënësi MSc. Sejdi Hoxha do të mbahen si në vijim:

Departamenti: Menaxhment Industrial
1. “Sjellja organizative” – ...

Më shumë

Vendim mbi lirimin nga pagesa për vitin akademik 2014/15

Shkarkoni vendimin këtu

Më shumë

Lajmërim nga lënda: Formësimi në Interier

Lajmërohen studentët në Departamentin e Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit se provimi “Formësimi në Interier”, mbahet me datën 06.07.2015, në orën 14.00.Më shumë

Lajmërim nga lënda: Sjellja organizative

Lajmërohen studentët se provimet te mësimdhënësi MSc. Sejdi Hoxha do të mbahen si në vijim:

Departamenti: Menaxhment Industrial “Sjellja organizative” – 04.07.2015...

Më shumë

Lista e kandidatëve të propozuar për mësimdhënës dhe asistent me honorar 2015/16

Shkarkoni listën këtu

Më shumë