Orari i provimeve në afatin: Nëntor për nivelin: Master

Shkarkoni orarin këtu

Më shumë

Lajmërim për mosmbajtje të ligjëratave gjatë mbajtjes së provimeve

Lajmërohen  studentët e FSHA-së, në studimet Bachelor dhe  Master, se për shkak të provimeve të afatit të nëntorit mësimi nuk do të mbahet me datat 09.12.2016 dhe 10.12.2016.
 ...

Më shumë

Lajmërim për regjistrim të semestrit dimëror 2016/17 (afati i fundit)

Lajmërohen  studentët e FSHA-së në nivelin Bachelor dhe Master,  të cilët kanë mbetur pa e regjistruar semestrin dimëror 2016/17, dekanati shpall edhe nji afat për regjistrimin e këtij se...

Më shumë

Mbarëvajtja, objektivi dhe rezultatet përfundimtare të WORKSHOPIT VLERËSUES

Mbarëvajtja, objektivi dhe rezultatet përfundimtare të WORKSHOPIT VLERËSUES në lëndët: Matje dhe kontrollë dhe teknika e matjes.
Organizuar, më dt. 15.01.2016, nga departamneti: Inxhinieri i...

Më shumë

Marrëveshjet e SBASHK-ut me Institucionet shëndetsore, afariste dhe edukative për zbritje në pagesë

Të nderuar,

anëtarë të Sindikatës së FSHA-Ferizaj, meqë jeni pajisur me kartela të Sindikatës, në linkun e mëposhtëm të faqes zyrtare të SBASHK-ut, mund të gjeni institucionet ku ekz...

Më shumë