Lajmërim për paraqitjen e provimeve në afatin e Shtatorit 2016 për nivelin Bachelor dhe Master

Lajmërohen  studentët e FSHA-së, në studimet Bachelor dhe  Master , se duke filluar nga data 26.08.2016 deri më 31.08.2016 bëhet paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit  2016. Më shumë

Mbarëvajtja, objektivi dhe rezultatet përfundimtare të WORKSHOPIT VLERËSUES

Mbarëvajtja, objektivi dhe rezultatet përfundimtare të WORKSHOPIT VLERËSUES në lëndët: Matje dhe kontrollë dhe teknika e matjes.
Organizuar, më dt. 15.01.2016, nga departamneti: Inxhinieri i...

Më shumë

Marrëveshjet e SBASHK-ut me Institucionet shëndetsore, afariste dhe edukative për zbritje në pagesë

Të nderuar,

anëtarë të Sindikatës së FSHA-Ferizaj, meqë jeni pajisur me kartela të Sindikatës, në linkun e mëposhtëm të faqes zyrtare të SBASHK-ut, mund të gjeni institucionet ku ekz...

Më shumë

Marrëveshje bashkëpunimi

Me datën 05.06.2015 dekani i FSHA në Ferizaj Prof. Ass. Dr. Afrim Loku dhe Biljana Angelova PhD, drejtoreshë e institutit ekonomik pranë Universitetit Kiril dhe Metodij në Shkup, lidhën marrëveshje...

Më shumë

Kongresi Botëror i Kontabilistëve

Z. Loku ishte i ftuar së bashku më një delegacion nga Kosova të merr pjesë në Kongresin Botërorë të Kontabilistëve (WCOA) që është mbajtur nën patronatin e Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve...

Më shumë