Bursa për studentët Kosovarë​ për të studiuar në SHBA

Ju njoftojmë që programi, Fondi Kosovaro Amerikan për Edukim​ – KAEF ofron bursa të magjistraturës për studentët Kosovarë​ p...

Më shumë

Lajmërim për pagesën e semestrit veror

Lajmërohen  studentët e FSHA-së në nivelin Bachelor dhe Master, se për shkak të kërkesave të shumta nga studentët, afati për regjistrimin e semestrit veror për vitin akademik 2015/16, vazhdon&...

Më shumë

Java përfundimtare e studimit profesional praktik

Për ta shikuar javën përfundimtare të praktikës Më shumë

Java e studimit praktik

Njoftohen studentët e departamementit: Inxhinieri Industriale me informatikë dhe TPMA - Plastmasa, se në bazë të orarit janë të obliguar ti ndjekin ushtrimet praktike nëpët intutucionet që janë lid...

Më shumë

Lista e studentëve përfitues të bursave nga Univeristeti i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Më shumë