Rezultatet e provimit nga lënda: Matematika për biznes

Për ti shikuar rezultatet e provimit nga lënda: Etika në biznes, klikoni këtu

Më shumë

Rezultatet e provimit nga lënda: Etika në biznes

Për ti shikuar rezultatet e provimit nga lënda: Etika në biznes, klikoni kët...

Më shumë

Rezultatet e provimit nga lënda: Biznesi ndërkombëtar

 Për ti shikuar rezultatet e provimit nga lënda: Biznesi ndërkombëtar, klikoni kët...

Më shumë

Rezultatet e provimit nga lënda: Menaxhimi i burimeve njerëzore

 Për ti shikuar rezultatet e provimit nga lënda: Menaxhimi i burimeve njerezore, Më shumë

Rezultatet e provimit nga lënda: Softuerët aplikativ

Per ti shikuar rezultatet e provimit nga lnda: Softuerët aplikativ klikoni këtu

Më shumë