39 vjet traditë!


Grupet e studentëve për ligjerata dhe ushtrime

Listat e studentëve të ndara në grupe si në vijim:

1. Departamenti: Inxhinieri industriale me Informatike
Më shumë

Orari dimëror 2015-16 për nivelin Master

Për programet në vijim:


1. Master në Menaxhment dhe Tekologji (Dizajnim në Menaxhment Industrial)  Më shumë

Orari dimëror 2015-16 për nivelin Bachelor

Për departamentet në vijim:


1. Inxhinieri Industriale me Informatikë  Më shumë

Marrëveshje bashkëpunimi

Me datën 05.06.2015 dekani i FSHA në Ferizaj Prof. Ass. Dr. Afrim Loku dhe Biljana Angelova PhD, drejtoreshë e institutit ekonomik pranë Universitetit Kiril dhe Metodij në Shkup, lidhën marrëveshje...

Më shumë

Kongresi Botëror i Kontabilistëve

Z. Loku ishte i ftuar së bashku më një delegacion nga Kosova të merr pjesë në Kongresin Botërorë të Kontabilistëve (WCOA) që është mbajtur nën patronatin e Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve...

Më shumë